Datuma maiņa kases aparātiem

Atsevišķiem kases aparātu modeļiem datuma maiņa iespējama tikai pirms darba uzsākšanas vai pēc Z atskaites izsišanas. Ja, uzsākot datuma maiņu pēc instrukcijas, kases aparāts pieprasa atskaiti, tad datumu varēsiet mainīt tikai pēc dienas noslēgšanas (atskaites izsišanas).

CHD 7
1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus  un  . 
2) Ar  vai  taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet
3) Ievadiet skaitli 14 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu  .
4) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads). 
5) Nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu  .
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus  un , ar  vai  taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu  .
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu .


CHD 3030/3050

1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA] .
2) Ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet [SK.NAUDA].
3) Ievadiet skaitli 14 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu [ # / NS ] .
4) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads).
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ] .
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA], ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu [SK. NAUDA] .
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ] .

CHD 5620/5510/5010T
CHD 3320/3550/3010T


1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu ta­ustiņiem ievadiet skaitli 14 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads)
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 2100/2300

1) Noņemiet Z atskaiti
2) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs) ­
4) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
5) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads)
6) Nospiediet taustiņu [ SUMMA ]
7) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD POS

1) Izmantojot ciparu klaviatūru ievadiet 90
2) Nospiediet taustiņu [ MISC/func ]
3) Uz dispelja tiek attēlots "Datums (DD.MM.GGGG) ?"
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta DD.MM.GGGG
(DD - dienas, MM - mēnesis , GGGG - gads)
5) Apstipriniet jauno datumu nospiežot taustiņu [ ENTER/IEVADE ]

CHD 2020 / 2010 / 2210 

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ievadiet jauno laiku pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 2020T 

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ]
4) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads)
5) Nospiediet taustiņu [ SUMMA ]
6) Nospiediet taustiņu [ MAKSA ], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 4010 

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23))
5) Nospiediet taustiņu [ STARPSUMMA ]
5) Nospiediet taustiņu [MAKSA], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

Omron RS 2810 / RS 3410 / RS 3010

1) Izejiet no kasiera
2) Pagrieziet atslēgu X režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet datumu (DD MM GG)
4) Apstipriniet ar taustiņu [ APSTIPR. DOK. ]

OPTIMA CR 500

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG jeb P režīmā
2) Nospiediet taustiņu [SAŅEM]
3) Ar ciparu taustiņiem ievada jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM-mēnesis, GG-gads)
4) Nospiediet taustiņu [KOPĀ]
5) Nospiediet taustiņu [SK. NAUDA]
6) Pagrieziet atslēgu uz REG režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST]

QUERION CT 30T2 

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu P režīmā
2) Ar ci­paru taustiņiem ievadiet skaitli 1
3) Nospiediet taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT]
4) Atkārtoti nospiest taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT]
5) Uz ekrāna parādās uzraksts „DATE”
6) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM-mēnesis, GG-gads)
7) Nospiediet taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT]
8) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ SK.NAUDA] jeb [CASH]
9) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz R režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]

QUERION jeb OPTIMA CR300RW

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu P režīmā
2) Nospiediet taustiņu [SAŅEM]
3) Uz ekrāna parādās uzraksts "DATE"
4) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM-mēnesis, GG-gads)
5) Nospiediet taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT]
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [SK. NAUDA] jeb [CASH]
7) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz R režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]

QUERION jeb OPTIMA CR 705

1)Pagrieziet attiecīgo atslēgu P režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 1
3) Nospiediet taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT]
4) Atkārtoti nospiest taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT]
5) Uz ekrāna parādās uzraksts "DATE"
6) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM-mēnesis, GG-gads)
7) Nospiediet taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT]
8) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [SK. NAUDA] jeb [CASH]
9) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz R režīmu 
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]

SAMSUNG ER 4615

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG jeb P režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGGd (DD-datums, MM- mēnesis, GG- gads, d- diena)
3) Nospiediet taustiņu [X] jeb [X/LAIKS]
4) Pagrieziet atslēgu uz REG režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST]

SAMSUNG ER 350

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG jeb P režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM- mēnesis, GG- gads)
3) Nospiediet taustiņu [STARPREZULTĀTS]
4) Nospiediet taustiņu [CASH] jeb [SK.NAUDA]
5) Pagrieziet atslēgu uz REG režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

SAMSUNG ER 250FL

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG jeb P režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM- mēnesis, GG- gads)
3) Nospiediet taustiņu [KOPĀ]
4) Nospiediet taustiņu [CASH] jeb [SK.NAUDA]
5) Pagrieziet atslēgu uz REG režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST ]

SAMSUNG ER 700 

1) Atslēgu pagrieziet uz P (programmēšanas) režīmu
2) Ievadiet jauno laiku pēc datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM- mēnesis, GG- gads)
3) Nospiediet taustiņu [STARPREZULTĀTS]
4) Programmēšanu nobeidz ar taustiņu [MAKSA] jeb [NAUDA]
5) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz REG (reģistrācijas) režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]

SAM4S230

1) Ar taustiņu [REŽĪMS] jāizvēlas attiecīgi PRG jeb P režīms
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet [1][3][0][0]
3) Nospiediet taustiņu [ST.SUMMA] jeb [ST.REZULT]
4) Ar ciparu taustiņiem ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM- mēnesis, GG- gads)
5) Nospiediet taustiņu [X] jeb [X/LAIKS]
4) Nospiediet taustiņu [SK.NAUDA]
5) Ar taustiņu [REŽĪMS] izvēlieties REG režīmu, lai turpinātu darbu.
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

SAM4S ER 260 

1) Atslēgu pagrieziet uz PGM (programmēšanas) režīmu
2) Ievadiet jauno laiku pēc formāta datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM- mēnesis, GG- gads) 3) Nospiediet taustiņu [X/TIME]
4) Nospiediet taustiņu [SK.NAUDA] jeb [CASH/TEND]
5) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz REG (reģistrācijas ) režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]

SAM4S ER 5240PL 

1) Atslēgu pagrieziet uz P (programmēšanas) režīmu
2) Ievadiet uz cipariem skaitli [1][3][0][0]
3) Nospiediet taustiņu [ST.REZ] jeb [SUBTOTAL]
4) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM- mēnesis, GG- gads)
5) Nospiediet taustiņu [X] jeb [X/TIME]
6) Nospiediet taustiņu [SK.NAUDA] jeb [CASH]
7) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz REG (reģistrācijas) režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒŠ]

EURO 500T HANDY 

1) Aizejiet uz PRG (programmēšanas) režīmu- [4] [REŽĪMS] (jeb [MODE])
2) Nospiediet uz ciparu klaviatūras [10] un vienlaicīgi taustiņus [SHIFT] + [SCALES] ([SVARI])
3) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM- mēnesis, GG- gads)
4) Nospiediet taustiņu [ST SUBTOTAL]
5) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ SK.NAUDA] jeb [TL TOTAL]
6) Ejiet atpakaļ uz REG režīmu – [1] [REŽĪMS] (jeb [MODE])
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CL CLEAR]

KONIC SR2000 

1) Atslēgu pagrieziet uz P (programmēšanas) režīmu
2) Nospiediet uz ciparu klaviatūras [1] un taustiņu [X/LAIKS]
3) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM–mēnesis, GG-gads)
4) Nospiediet taustiņu [CASH]
5) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz R (reģistrācijas ) režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST]

KONIC 508 

1) Atslēgu pagrieziet uz Z režīmu
2) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-datums, MM–mēnesis, GG-gads)
3) Nospiediet taustiņu [X/ST]
4) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz R (reģistrācijas ) režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST]

CASIO TK 800 

1) Atslēgu pagrieziet uz P (programmēšanas) režīmu
2) Nospiediet uz cipariem [1] un taustiņu [KOPĀ], lai ieietu attiecīgajā programmēšanas līmenī
3) Ievadiet jauno datumu pēc formāta GGMMDD (GG-gads, MM-mēnesis, DD-datums)
4) Nospiediet taustiņu [X/LAIKS]
5) Programmēšanu nobeidz ar taustiņu [KOPĀ]
6) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz REG (reģistrācijas) režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]
Comments