Laika maiņa kases aparātiem

CHD 3030/3050/3050U

1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA] .
2) Ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet [SK.NAUDA].
3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu [ # / NS ] .
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes).
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu ">[ # / NS ].
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus [2.LPP] un [SK. NAUDA], ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un 
nospiediet taustiņu [SK. NAUDA].
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ].


CHD 3850

1) Nospiediet taustiņu [REŽĪMS]
2) Ar bultu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet [SK.NAUDA].
3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu [ # / NS ].
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes).
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu ">[ # / NS ].
7) Lai izietu no PRG režīma, nospiediet taustiņu [REŽĪMS] un bultu palīdzību
izvēlieties REG režīmu.
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]


CHD 7


CHD 2050
Comments