Laika maiņa kases aparātiem

CHD 3010T/CHD 5010T/CHD 5510/CHD 5620/CHD 3320/CHD 3550

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [ APMAKSA] jeb [SK.NAUDA], lai apstiprinātu ievadi
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]
7) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz REG režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 5850

1) Nospiediet taustiņu [REŽĪMS]
2) Ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet [SK.NAUDA].
3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu [ # / NS ] .
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes).
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu ">[ # / NS ] .
7) Lai izietu no PRG režīma, nospiediet taustiņu [REŽĪMS] un [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību
izvēlieties REG režīmu.
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 3030/3050

1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA] .
2) Ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet [SK.NAUDA].
3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu [ # / NS ] .
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes).
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu ">[ # / NS ] .
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus [2.LPP] un [SK. NAUDA], ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu [SK. NAUDA] .
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ] .

CHD 7
1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus un .
2) Ar vai taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet.
3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu .
4) Ievadiet jauno datumu pēc formāta HHMM (HH-stunda, MM-minūtes).
5) Nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu .
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus un , ar vai taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu .
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu .


CHD 2100/2300

1) Noņemiet Z atskaiti
2) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
4) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
5) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
6) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi
7) Lai pabeigtu programmēšanu nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 2020 / 2010 / 2210

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
3) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 2020T

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi
6) Lai pabeigtu programmēšanu nospiediet taustiņu [ MAKSA ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 4010

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [ X/SVARS ]
5) Nospiediet taustiņu [MAKSA], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

Omron RS 2810 / RS 3410 / RS 3010

1) Izejiet no kasiera
2) Pagrieziet atslēgu X režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet laiku (HHMM)
4) Apstipriniet ar taustiņu [ APSTIPR. DOK. ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

OPTIMA CR 500

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG jeb P režīmā
2) Nospiediet taustiņu [SAŅEM]
3) Nospiediet taustiņu [KOPĀ], uz ekrāna parādās TIME
4) Ar ciparu taustiņiem ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [KOPĀ]
6) Nospiediet taustiņu [ SK.NAUDA]
7) Pagrieziet atslēgu uz REG režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

QUERION CT 30T2

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu P režīmā
2) Ar ci­paru taustiņiem ievadiet skaitli 1
3) Nospiediet taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT]
4) Atkārtoti nospiest taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT] 
5) Vēlreiz nospiest taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT] 
6) Uz ekrāna parādās uzraksts „tInE”
7) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
8) Nospiediet taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT]
9) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ SK.NAUDA] jeb [CASH]
10) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz R režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]

QUERION jeb OPTIMA CR300RW

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu P režīmā 
2) Nospiest tausti
ņu [saņem] 
3) Nospiediet tausti
ņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT] 

4) Uz ekrāna parādās uzraksts „tInE” 
5) Ievadiet jauno laiku p
ēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes) 
6) Nospiediet tausti
ņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT] 
7) Lai pabeigtu programm
ēšanu, nospiediet taustiņu [ SK.NAUDA] jeb [CASH] 
8) Pagrieziet atsl
ēgu atpakaļ uz R režīmu 
K
ļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]


QUERION jeb OPTIMA CR 705


1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu P režīmā 
2) Ar ci­paru tausti
ņiem ievadiet skaitli 1 
3) Nospiediet tausti
ņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT] 
4) Atk
ārtoti nospiest taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT] 

5) Vēlreiz nospiest taustiņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT] 
6) Uz ekrāna parādās uzraksts „tInE” 
7) Ievadiet jauno laiku p
ēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes) 
8) Nospiediet tausti
ņu [KOPĀ] jeb [STARPREZULT] 
9) Lai pabeigtu programm
ēšanu, nospiediet taustiņu [ SK.NAUDA] jeb [CASH] 
10) Pagrieziet atsl
ēgu atpakaļ uz R režīmu 
K
ļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]


SAMSUNG ER 4615

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG jeb P režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
3) Nospiediet taustiņu [X] jeb [X/LAIKS]
4) Pagrieziet atslēgu uz REG režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

SAMSUNG ER 350

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG jeb P režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
3) Nospiediet taustiņu [X] jeb [X/LAIKS]
4) Nospiediet taustiņu [CASH] jeb [SK.NAUDA]
5) Pagrieziet atslēgu uz REG režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

SAMSUNG ER 250FL

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG jeb P režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
3) Nospiediet taustiņu [X] jeb [X/LAIKS]
4) Nospiediet taustiņu [CASH] jeb [SK.NAUDA]
5) Pagrieziet atslēgu uz REG režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

SAMSUNG ER 700

1) Atslēgu pagrieziet uz P (programmēšanas) režīmu
2) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
3) Nospiediet taustiņu [X/LAIKS]
4) Programmēšanu nobeidz ar taustiņu [MAKSA] jeb [NAUDA]
5) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz REG (reģistrācijas) režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]

SAM4S230

1) Ar taustiņu [REŽĪMS] jāizvēlas attiecīgi PRG jeb P režīms
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet [1][3][0][0]
3) Nospiediet taustiņu [ST.SUMMA] jeb [ST.REZULT]
4) Ar ciparu taustiņiem ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [X] jeb [X/LAIKS]
4) Nospiediet taustiņu [SK.NAUDA]
5) Ar taustiņu [REŽĪMS] izvēlieties REG režīmu, lai turpinātu darbu.
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

SAM4S ER 260

1) Atslēgu pagrieziet uz PGM (programmēšanas) režīmu
2) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
3) Nospiediet taustiņu [X/TIME]
4) Nospiediet taustiņu [SK.NAUDA] jeb [CASH/TEND]
5) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz REG (reģistrācijas ) režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]

SAM4S ER 5240PL

1) Atslēgu pagrieziet uz P (programmēšanas) režīmu
2) Ievadiet uz cipariem skaitli [1][3][0][0]
3) Nospiediet taustiņu [ST.REZ] jeb [SUBTOTAL]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [X] jeb [X/TIME]
6) Nospiediet taustiņu [SK.NAUDA] jeb [CASH]
7) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz REG (reģistrācijas) režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒŠ] 

EURO 500T HANDY

1) Aizejiet uz PRG (programmēšanas) režīmu- [4] [REŽĪMS] (jeb [MODE])
2) Nospiediet uz ciparu klaviatūras [9] un vienlaicīgi taustiņus [SHIFT] + [SCALES] ([SVARI])
3) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
4) Nospiediet taustiņu [ST SUBTOTAL]
5) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ SK.NAUDA] jeb [TL TOTAL]
6) Ejiet atpakaļ uz REG režīmu – [1] [REŽĪMS] (jeb [MODE])
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CL CLEAR]

KONIC SR2000

1) Atslēgu pagrieziet uz P (programmēšanas) režīmu
2) Nospiediet uz ciparu klaviatūras [2] un taustiņu [X/LAIKS]
3) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
4) Nospiediet taustiņu [CASH]
5) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz R (reģistrācijas ) režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST]

CASIO TK 800

1) Atslēgu pagrieziet uz P (programmēšanas) režīmu
2) Nospiediet uz cipariem [1] un taustiņu [KOPĀ] lai ieietu attiecīgajā programmēšanas līmenī
3) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
4) Nospiediet taustiņu [X/LAIKS]
5) Programmēšanu nobeidz ar taustiņu [KOPĀ]
6) Pagrieziet atslēgu atpakaļ uz REG (reģistrācijas) režīmu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [DZĒST] jeb [CLEAR]

Comments