IT audits

IT audits ir pilnīgs un visaptverošs jūsu IT infrastruktūras vērtējums, ko sniedz mūsu eksperti. IT audita laikā eksperts veic sistēmu apsekošanu, izstrādā rekomendācijas par apkopi un nepieciešamajiem remontdarbiem. Pēc vajadzības viņš var izstrādāt un piedāvāt modernizācijas variantus, lai IT sistēmas būtu maksimāli optimizētas un efektīvas. 

Dažas procedūras, ko speciālists veic audita laikā

Iekārtu inventarizācija, sastādot iekārtu sarakstu
Informācijas drošības pārbaude
Datoru pārbaude
Datu saglabāšanas iespēju pārbaude
Datu pārraides iespēju pārbaude
Esošā tīkla tehniskā stāvokļa novērtēšana

IT audita mērķis 

Optimizēt izdevumus
Izstrādāt ieteikumus stabilas, drošas un nepārtrauktas IT sistēmas darbībai
Veikt pilnu IT sistēmu inventarizāciju

Mūsu eksperti iesaka veikt auditu šajos gadījumos

Pastāv aizdomas par sistēmas drošības trūkumiem, vai arī sistēma strādā neefektīvi un nestabili
Pirms uzsākt apjomīgu tīkla uzlabošanas projektu
Ja IT infrastruktūras projekts jau pabeigts - lai gūtu pārliecību par ieviestās IT sistēmas kvalitāti un atbilstību jūsu prasībām
Īpaši vēlamies uzsvērt audita nepieciešamību pie IT komandas vai IT apkalpojošā uzņēmuma maiņas

Ieguvumi no IT audita

Saraksts ar rekomendācijām konstatēto trūkumu novēršanai
Saraksts ar nākotnē prognozējamām problēmām un rekomendācijas to novēršanai
IT sistēmas attīstības varianti, ieguvumu un trūkumu pārskats katram variantam tieši jūsu biznesa specifikai
Izpildot IT audita rekomendācijas jūs celsiet uzņēmuma datu drošību, samazināsiet biznesa riskus un IT izmaksas

Jūsu priekšrocības sadarbojoties ar mums

Individuālas cenas
Augsta līmeņa IT sistēmas pārbaude
Konkrēts IT eksperts, kurš piedalīsies visā audita procesā un strādās tieši ar jums
Profesionālas un viegli saprotamas rekomendācijas
Garantēta informācijas konfidencialitāte
Īpaši nosacījumi un cenas citiem Norel IT pakalpojumiem pēc audita veikšanas


IT audita cena ir atkarīga no klienta prasībām, darba apjoma un tiek noteikta sarunu ceļā.
Mēs paši projektējam un paši būvējam, tāpēc mums ir liela pieredze un prakse vislabāko risinājumu izveidē un īstenošanā. Mēs neatsakām ne lieliem, ne maziem klientiem, mūs nebaida izaicinājumi. Strādājam jums un nesam atbildību par padarīto darbu.
Ja ir jautājumi vai nepieciešama palīdzība, droši vērsieties pie mums. Vienmēr priecāsimies palīdzēt.