IT audits

IT audits ir pilnīgs un visaptverošs jūsu IT infrastruktūras vērtējums, ko sniedz mūsu eksperti. IT audita laikā eksperts veic sistēmu apsekošanu, izstrādā rekomendācijas par apkopi un nepieciešamajiem remontdarbiem. Pēc vajadzības viņš var izstrādāt un piedāvāt modernizācijas variantus, lai IT sistēmas būtu maksimāli optimizētas un efektīvas. 

Dažas procedūras, ko speciālists veic audita laikā

Iekārtu inventarizācija, sastādot iekārtu sarakstu

Informācijas drošības pārbaude

Datoru pārbaude

Datu saglabāšanas iespēju pārbaude

Datu pārraides iespēju pārbaude

Esošā tīkla tehniskā stāvokļa novērtēšana

IT audita mērķis 

Optimizēt izdevumus

Izstrādāt ieteikumus stabilas, drošas un nepārtrauktas IT sistēmas darbībai

Veikt pilnu IT sistēmu inventarizāciju

Mūsu eksperti iesaka veikt auditu šajos gadījumos

Pastāv aizdomas par sistēmas drošības trūkumiem, vai arī sistēma strādā neefektīvi un nestabili

Pirms uzsākt apjomīgu tīkla uzlabošanas projektu

Ja IT infrastruktūras projekts jau pabeigts - lai gūtu pārliecību par ieviestās IT sistēmas kvalitāti un atbilstību jūsu prasībām

Īpaši vēlamies uzsvērt audita nepieciešamību pie IT komandas vai IT apkalpojošā uzņēmuma maiņas

Ieguvumi no IT audita

Saraksts ar rekomendācijām konstatēto trūkumu novēršanai

Saraksts ar nākotnē prognozējamām problēmām un rekomendācijas to novēršanai

IT sistēmas attīstības varianti, ieguvumu un trūkumu pārskats katram variantam tieši jūsu biznesa specifikai

Izpildot IT audita rekomendācijas jūs celsiet uzņēmuma datu drošību, samazināsiet biznesa riskus un IT izmaksas

Jūsu priekšrocības sadarbojoties ar mums

Individuālas cenas

Augsta līmeņa IT sistēmas pārbaude

Konkrēts IT eksperts, kurš piedalīsies visā audita procesā un strādās tieši ar jums

Profesionālas un viegli saprotamas rekomendācijas

Garantēta informācijas konfidencialitāte

Īpaši nosacījumi un cenas citiem Norel IT pakalpojumiem pēc audita veikšanas

IT audita cena ir atkarīga no klienta prasībām, darba apjoma un tiek noteikta sarunu ceļā.

Mēs paši projektējam un paši būvējam, tāpēc mums ir liela pieredze un prakse vislabāko risinājumu izveidē un īstenošanā. Mēs neatsakām ne lieliem, ne maziem klientiem, mūs nebaida izaicinājumi. Strādājam jums un nesam atbildību par padarīto darbu.

Ja ir jautājumi vai nepieciešama palīdzība, droši vērsieties pie mums. Vienmēr priecāsimies palīdzēt.