Vidzemes datu centrs

Piedāvājam augstas veiktspējas datu centru, kas pilnībā nodrošināts kritisku datu uzglabāšanai un apstrādei.

Izmantojot Vidzemes datu centru, Jūs nodrošinieties pret jebkāda veida iespēju pazaudēt uzņēmumam kritiskus datus. Sistēma darbojas pilnībā automātiski, tādā veidā izslēdzot jebkādu cilvēcisko faktoru, kas nozīmē iespēju kļūdīties, kā arī tiek ietaupīts darbinieka produktīvais darba laiks.

Izmaksas ir izlīdzinātas un ievērojami zemākas kā līdzvērtīgam lokālam risinājumam, kas neatmaksājas pat 3 gadu laikā.

Hostings – ir pakalpojumu klāsts, kas nodrošina uzņēmuma web resursu (mājas lapu, e-pasta, datu bāžu) ierīkošanu, uzturēšanu un apkalpošanu.

Hostings:

Virtuālie serveri - rezerves kopiju; WEB aplikāciju uzturēšanai: