Šasijas numuram jābūt kontrollentē

Izlikšanas datums: May 27, 2015 2:51:36 PM

Vēršam tirgotāju uzmanību uz MK noteikumu Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" 21.5. punktu, kas pieprasa visu izdrukāto kases čeku, X pārskata un Z pārskata rekvizītu vienlaicīgu un precīzu atveidi elektroniskajā kontrollentē vai kases aparāta papīra kontrollentē.Informējam, ka veco modeļu Konic, Samsungu un daļai CHD aparātu pilnībā nedublējas čeka galviņas un kontrollentē neuzrādās šasijas numurs. Konikām un Samsungiem nodublēt čeka galviņas tehniski nav iespējams, var vienīgi ieprogrammēt šasijas numuru kontrollentē čeka apakšā. Savukārt, lai CHD 3010 kontrollentē rādītu šasijas numuru, jāmaina versija mikroshēmai.Aicinām jūs pārbaudīt šasijas numura un citu rekvizītu esamību kontrollentē un griezties pie mums nepieciešamības gadījumā, lai kases aparāts atbilstu visām prasībām.