Atbilde par čeku kopijām sertificētajos kases aparātos

Izlikšanas datums: Nov 30, 2018 10:29:50 AM

Jaunajos, MK noteikumu Nr. 96 un Nr. 95 prasībām atbilstošajos kases aparātos čeku kopijas nav iespējamas. To aizliedz MK noteikumu Nr. 95 punkts 21.6.

Šeit Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojums (no 02.05.2016.) kā rīkoties, ja klients čeku pazaudējis un nepieciešams izsniegt jaunu darījumu apliecinošu dokumentu:

Ja darījuma partnerim izsniegtais kases čeks nozaudēts, kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas lietotājs var pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniegt tikai attaisnojuma dokumentu, kurā norādīti šādi kases čeka rekvizīti:

- kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas lietotāju identificējošie dati;

- dokumenta nosaukums “čeks”, dokumenta kārtas numurs, fiskālās atmiņas moduļa unikālais identifikācijas kods un elektroniski radītas informācijas izveidošanas datums un laiks;

- preces (pakalpojuma) vai tās nodaļas nosaukums un pievienotās vērtības nodokļa zīme (cipars, burts vai cita pazīme, kas norāda, ka attiecīgajai precei (pakalpojumam) vai tās nodaļai ir piemērojama konkrētā nodokļa likme vai nodoklis nav piemērojams), kā arī daudzums (tai skaitā, ja daudzums ir “1”) un cena;

- piemērotās pievienotās vērtības nodokļa likmes;

- reģistrēto preču (pakalpojumu) summa naudas izteiksmē (atsevišķi pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm) bez pievienotās vērtības nodokļa;

- pievienotās vērtības nodokļa summa (atsevišķi pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm);

- reģistrēto preču (pakalpojumu) kopsumma naudas izteiksmē;

- piešķirtās atlaides naudas izteiksmē, ja tādas ir;

- kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas pilns šasijas numurs.

(Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 65.1punkts, Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” 23.punkts).