Grozījumi MK noteikumos Nr. 96

Izlikšanas datums: May 18, 2017 2:17:49 PM

Hibrīda kases aparāti vai kases sistēmas jāsāk lietot, ja apgrozījums 12 mēnešu periodā pārsniedz 350 000 EUR. 

Tā noteikts MK noteikumu Nr. 96 grozījumos, kas stājas spēkā 19.05.2017.:

"Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Nodokļu maksātāji lieto hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, ja nodokļu maksātāja darījumu vērtība, kas reģistrēta, izmantojot nodokļu maksātāja reģistrētās nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas, iepriekšējo 12 mēnešu laikā pastāvīgajā darbības vietā vai konkrētajā struktūrvienībā pārsniedz 350 000 euro.""

Tāpat noteikts, ka no atbilstoša modeļa sertificēšanas brīža kases aparāts jāpielāgo vai jānomaina viena mēneša laikā.

Precizēts un papildināts saraksts, kuros gadījumos, saņemot samaksu, var nelietot kases aparātu. 

Pilnais grozījumu teksts