Hibrīda kases aparāti

Izlikšanas datums: Oct 26, 2018 1:34:37 PM

Valsts ieņēmumu dienests 26.10.2018. apstiprinājis CHD hibrīda kases aparātu modeļus: CHD 5850H, CHD 5850EH, CHD 5880H. Šie būs kases aparāti ar slēgumu pie datora PLU kodu sūtīšanai. Kasiera darbs jāveic no kases aparāta.

Pie mums iegādāties hibrīda kases aparātus, kā arī pārtaisīt par hibrīdiem pašreizējos CHD 5850, CHD 5880 varēs no novembra sākuma - plānojam, ka tas būs no 5. novembra, jo mums kā apkalpojošam dienestam jāiziet apmācības, jāsaņem ražotāja atļauja, jāreģistrējas VID datu bāzē un tikai tad šos jaunos modeļus varam apkalpot. 

Šī ziņa neattiecas uz CHD 3030, CHD 3050, CHD 3050U, CHD 3850, CHD 7. Šiem modeļiem hibrīda versija vēl tiek sertificēta. 

Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojums no 28.12.2017. par darbu ar hibrīda kases aparātu:

Šīs iekārtas ir paredzētas nodokļu maksātājiem, kuru uzņēmumā vai tā struktūrvienībā kases aparātos reģistrētais darījumu slieksnis ir, sākot no 350 000 euro. Tiek ņemti vērā iepriekšējā gada rādītāji. Tāpat šie kases aparāti būs piemēroti uzņēmējiem, kuriem saimnieciskajā darbībā nepieciešams lietot kases aparātu saslēgumā ar datoru.

Papildus informējam, ka darījumu reģistrācijai ir jānotiek hibrīda kases aparātā, t.i., no datorā esošās grāmatvedības vai noliktavas programmas var pieprasīt tikai informāciju (piem. preču vai pakalpojumu kodus, klientu lojalitātes programmas datus), kā arī no hibrīda kases aparāta var nosūtīt datus uz šīm programmām atskaišu sagatavošanai.

Ja uzņēmējs vēlas darījumu reģistrēt grāmatvedības vai noliktavas programmā, tad jāvēršas pie konkrētās iekārtas apkalpojošā dienesta un šīs programmas modulis, kas atbild par darījuma veidošanu, jāsertificē kopā ar iekārtu.