Informācijas sniegšana EDS

Izlikšanas datums: May 30, 2017 2:30:47 PM

Vēršam klientu uzmanību uz to, ka kases aparātu noņem no uzskaites vai uzliek uzskaitē izmantojot VID EDS sekojošā kārtībā:

LIETOTĀJS IZBEIDZ TIRDZNIECĪBU, KASES APARĀTS JĀNOŅEM NO UZSKAITES

1. Lietotājs ar kases aparātu un tehnisko pasi ierodas pie apkalpojošā dienesta. 

2. Apkalpojošais dienests noņem stingrās uzskaites plombi, izdara ierakstu tehniskajā pasē.

3. Lietotājs ieiet EDS un nodod ziņas par kases aparātu sadaļā "Reģistri".

LIETOTĀJAM IR KASES APARĀTS, KAS JĀPIELĀGO JAUNAJĀM TEHNISKAJĀM PRASĪBĀM

1. Lietotājs ierodas pie apkalpojošā dienesta ar kases aparātu un tehnisko pasi.

2. Apkalpojošais dienests ieliek kases aparātā sertificēto programmu, nomaina plombes, sagatavo dokumentus (ieraksts vecajā tehniskajā pasē par noņemšanu, sagatavota jaunā tehniskā pase ar uzstādīšanu).

3. Lietotājs ieiet EDS un nodod ziņas par kases aparāta noņemšanu no uzskaites sadaļā "Reģistri", vadoties pēc vecās tehniskās pases.

4. Tikai pēc tam apkalpojošais dienests nodod EDS ziņas par lietotāja kases aparātu - uzliek to uzskaitē no apkalpojošā dienesta puses.

5. Lietotājs vēlreiz ieiet EDS, papildina un apstiprina apkalpojošā dienesta iesniegtās ziņas vadoties pēc jaunās tehniskās pases.

LIETOTĀJS NOPĒRK JAUNU KASES APARĀTU

1. Apkalpojošais dienests nodod ziņas EDS par jauno kases aparātu.

2. Lietotājs ieiet EDS, papildina un apstiprina apkalpojošā dienesta iesniegtās ziņas vadoties pēc tehniskās pases. 

EDS kases aparātu var reģistrēt tikai tādā struktūrvienības adresē, kāda piereģistrēta VID. Par adreses pareizību var pārliecināties šeit.

Ziņas EDS par kases aparātu var uzreiz neparādīties, esiet pacietīgi.

Ja ir jautājumi par VID EDS lietošanu, skatiet metodiskos materiālus vai zvaniet uz VID konsultatīvo tālruni.