Jaunāko likumdošanas izmaiņu skaidrojums

Izlikšanas datums: Dec 21, 2016 12:4:4 PM

Īss kopsavilkums pēdējiem grozījumiem normatīvajos aktos un VID informatīvajiem ziņojumiem par kases aparātu un kases sistēmu lietošanu (informācija, kas oficiāli paziņota līdz 20.12.2016.).

Pagarināts lietošanas termiņš MK 96. noteikumu 5. pielikumā esošajiem kases aparātiem. Tos var turpināt lietot pēc 2017. gada 1. janvāra. Iespējamais nomaiņas termiņš 01.07.2017.

Visus pašlaik lietošanā esošos kases aparātu modeļus Atbildības institūcijai jāpārbauda līdz 01.07.2017. Lietotājam pašam uz šo institūciju nav jādodas, to dara kases aparātu ražotāji.

Tiklīdz Atbilstības institūcija dos slēdzienu, VID caur EDS un vid.gov.lv paziņos par konkrēta kases aparāta modeļa atbilstību vai neatbilstību MK 95. noteikumu tehniskajām prasībām. Neatbilstības gadījumā kases aparāts būs jāpielāgo vai jānomaina 6 mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

Šobrīd (20.12.2016.) VID vēl nav reģistrēta neviena ierīce vai iekārta, kas atbilst jaunajām tehniskajām prasībām.

Ja iepriekšējo 12 mēnešu periodā struktūrvienībā kases aparātā (vai aparātos, ja struktūrvienībā tādi ir vairāki) reģistrētā darījumu kopējā vērtība pārsniedz 200 000 EUR, 3 mēnešu laikā jāsāk lietot hibrīda kases aparāts. CHD 3030, CHD 3050, CHD 5850, CHD 5880, CHD 7 būs pielāgojami kā hibrīdi.

CHD 3030, CHD 3050, CHD 5850, CHD 5880, CHD 7 un CHD kases sistēmu pielāgošana jaunajām prasībām un pārtaisīšana par hibrīdiem vajadzības gadījumā (programmatūras maiņa, fiskālais bloks) sāksies pēc tam, kad ražotājs būs Atbilstības institūcijā nosertificējis un VID reģistrējis jaunos pielāgojumus un sāks tos tirgot apkalpojošiem dienestiem. Ātrāk mēs kā apkalpojošais dienests neko nevaram pielāgot.

VID Nodokļu pārvalde ir paziņojusi, ka apkalpošanas līgumi saskaņā ar MK 96. noteikumiem ir obligāti visiem jaunajiem kases aparātiem.

Aicinām neatlikt uz pēdējo brīdi veco kases aparātu nomaiņu, jo gan ražotājiem, gan apkalpojošiem dienestiem resursi ir ierobežoti.

Informācijai: tālr.: 64281396, e-pasts: serviss@norel-it.lv, jaunumi: www.norel-it.lv

SIA “Norel IT” ir pārreģistrējies VID kā kases aparātu apkalpojošais dienests atbilstoši MK 96. noteikumiem.