Kases aparāta pārdošanas kārtība

Izlikšanas datums: Nov 22, 2017 9:13:48 AM

Vēršam jūsu uzmanību uz mainīto kārtību (spēkā no 23.01.2018.) kā jārīkojas sertificēta kases aparāta pārdošanas gadījumā:

1) Pirms pārdošanas kases aparāta īpašniekam ar kases aparātu un tehnisko pasi jāierodas apkalpojošā dienestā 

2) Apkalpojošais dienests veic ierakstu tehniskajā pasē par noņemšanu no uzskaites, noņem plombas, nolasa kontrolsummu, izņem abas SD kartes un kopā ar izprintēto kontrolsummu ieliek aploksnē, kuru noplombē ar VID stingrās uzskaites plombi.

3) Īpašniekam tiek atdots kases aparāts, tehniskā pase un noplombētā aploksne ar SD kartēm. 

4) Īpašniekam jānoņem kases aparāts no uzskaites VID EDS un tad šo kases aparātu var pārdot. Uzmanību: pie vecā īpašnieka paliek tehniskā pase un aploksne ar SD kartēm, kas jāglabā 3 gadus.

Jaunais īpašnieks ar nopirkto kases aparātu vēršas apkalpojošā dienestā, kas ieliek jaunas SD kartes, veic programmēšanu un izsniedz jaunu pasi.

****************************************************************

Iepriekšējā Valsts ieņēmumu dienesta paziņotā kārtība, kā jārīkojas, ja grib pārdot kases aparātu ar elektronisko kontrollenti, kas pašlaik nav spēkā:

1. jāpiesaka vizīte VID pa e-pastu NKP.EKAKD@VID.GOV.LV par to, ka vēlas pārdot savu kases aparātu;

2. pēc atbildes saņemšanas ar kases aparātu jādodas uz VID administratīvo ēku Rīgā, Talejas ielā 1;

3. VID taisa vaļā KA, noklonē atmiņas karti ar kases aparāta datiem, sastāda protokolu.

Šāda pārdošanas iespēja ir tikai tiem uzņēmumiem, kuri izbeidz savu saimniecisko darbību, tiek likvidēti.

Pirms tam kases aparāts jānoņem no uzskaites (apkalpojošajā dienestā un VID EDS).

Pēc VID apmeklējuma var pārdot kases aparātu. 

Jaunajam īpašniekam kopā ar kases aparātu jādod tehniskā pase un VID protokola kopija, lai apkalpojošais dienests var pārliecināties, ka veiktas VID prasītās darbības. 

Pretējā gadījumā elektroniskā kontrollente jāglabā kases aparātā 3 gadus (MK not. Nr. 95 punkts 66.1. un MK not. Nr. 96 punkts 37.2.).