Kases aparātu nomaiņas termiņa pagarinājums

Izlikšanas datums: Dec 05, 2016 1:54:0 PM

Valsts Ieņēmumu Dienests ir paziņojis (02.12.2016.) par kases aparātu nomaiņas termiņa pagarinājumu. 

Visus pašlaik VID datu bāzē reģistrētos un lietošanā atļautos kases aparātus var turpināt lietot arī pēc 2017. gada 1. janvāra. 

Atbilstības pārbaudes institūcijai jāveic visu modeļu atbilstības pārbaude līdz 01.07.2017. 

Tiklīdz kāds modelis būs pārbaudīts un institūcija paziņojusi slēdzienu, VID caur EDS sistēmu nosūtīs paziņojumu konkrētā modeļa lietotājiem par tālāko rīcību. Ja kases aparātu būs nepieciešams mainīt vai pielāgot, tas būs jāizdara 6 mēnešu laikā no šī paziņojuma. 

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 96 prasībām pārreģistrētie kases aparātu un kases sistēmu modeļi būs atrodami arī VID Publiskojamo datu bāzes sadaļā “VID vienotajā datu bāzē reģistrētie kases aparāti un kases sistēmas”.

Informācijas avots: VID EDS paziņojums.