Kases aparātu nomaiņas termiņi

Izlikšanas datums: Oct 20, 2016 8:1:37 AM

Novembrī pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr. 96. 

Būtiskākais:

Plašāka informācija VID rakstā.

No VID 2. septembra informatīvā ziņojuma:

Atbilstības pārbaudes institūcijai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētajiem elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām atbilstības pārbaudes ir jāveic līdz 2017.gada 1.jūlijam. Tātad nodokļu maksātāji Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kases aparātu vai kases sistēmu var lietot līdz atbilstības pārbaudes institūcijas atbilstības apliecinājuma, ka minēto ierīču un iekārtu modeļi, modifikācijas un programmas versijas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” noteiktajām tehniskajām prasībām, izsniegšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 1.jūlijam. Savukārt pēc atbilstības institūcijas atbilstības apliecinājuma izsniegšanas apkalpojošam dienestam, tie jāpārreģistrē, nomainot uz jaunu modeļa, modifikācijas un programmas versiju.

Attiecībā uz 5.pielikumā uzskaitītajiem 62 kases aparātu modeļiem un modifikācijām informējam, ka nodokļu maksātāji par darījumiem saņemtās samaksas reģistrēšanai tos drīkst lietot tikai līdz 2016.gada 31.decembrim.

Attiecībā par atbilstības pārbaudi - kases aparāta vai kases sistēmas lietotājam pašam nav jāvēršas atbilstības pārbaudes institūcijā, lai veiktu lietošanā esošā kases aparāta vai kases sistēmas atbilstības pārbaudi. Tas nav jādara arī katram apkalpojošajam dienestam, ja vien apkalpojošais dienests nav radījis savu programmatūras versiju. Atbilstības institūcijā ar kases aparātu modeļiem jāvēršas ražotājam vai ražotāja pārstāvim. Plašāks skaidrojums šajā VID rakstā.