Laika maiņa 27. oktobrī

Izlikšanas datums: Oct 24, 2019 9:45:4 AM

Naktī no 26. uz 27. iesakām CHD kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas atstāt ieslēgtas, lai nebūtu problēmu ar laika maiņu.