Laika maiņa naktī uz 25. oktobri

Izlikšanas datums: Oct 21, 2020 12:34:17 PM

Naktī no 24. uz 25. oktobri iesakām CHD hibrīda kases aparātus un kases sistēmas atstāt ieslēgtas, lai nebūtu problēmu ar laika maiņu.