Par čeku galviņas rekvizītu atainošanu kontrollentē

Izlikšanas datums: Mar 07, 2017 1:56:37 PM

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka daļai veco kases aparātu (Konic, Samsung, Omron, daļai CHD modeļu) kontrollentē neparādās kases aparāta īpašnieka rekvizīti un kases aparāta šasijas numurs, un VID pārbaudēs ļoti strikti to skatās, pieprasot dažu dienu laikā konstatēto nepilnību novērst.

Lūdzam pārbaudīt sava kases aparāta kontrollenti, tai ir 1 pret 1 jāsakrīt ar klientiem izsniegtajiem čekiem, respektīvi – arī kontrollentē katra čeka un katras atskaites sākumā ir jābūt jūsu uzņēmuma rekvizītiem: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kases aparāta šasijas jeb seriālajam numuram.

Ja kontrollentē rekvizītu nav, ir iespējami divi risinājumi:

1. variants. Kases aparātam tiek mainīta mikroshēma (tiem modeļiem, kam tas tehniski paredzēts). Izmaksas 59,00 EUR, ja ir spēkā esošs apkalpošanas līgums ar mums, 79,50 EUR, ja apkalpošanas līguma nav.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis ir īslaicīgs risinājums un līdz 01.07.2017. jums jāsāk lietot jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošs kases aparāts. Konic, Samsung, Omron, CHD 3010T, CHD 5010T u.c. vecie kases aparātu modeļi nebūs derīgi.

2. variants. Jāiegādājas jauns kases aparāts. Ražotājs sola, ka pašlaik tirdzniecībā esošie kases aparāti CHD 3050, CHD 5850, CHD 7, CHD 3030 būs derīgi arī pēc 1. jūlija, un, pēc attiecīga pielāgojuma, būs pilnībā atbilstoši jaunajām tehniskajām prasībām.

Populārāko modeļu īss apraksts un cenas (norādītas EUR ar PVN):

 CHD 3050

8 sekcijas

Elektroniskā kontrollente

5000 PLU

Iespēja ievietot akumulatoru un izmantot izbraukuma tirdzniecībā bez elektrības pieslēguma

Kases aparāts – 265,00

Naudas lāde – 35,00

Apkalpošanas līgums 12 mēn – 42,00

CHD 5850 

64 sekcijas (max 99)

Elektroniskā kontrollente

Automātiska čeka nogriešana

10000 PLU

Kases aparāta atmiņā var saglabāt klientu rekvizītus

Kases aparāts ar naudas lādi – 505,00

Apkalpošanas līgums – 42,00

Ja savu kases aparātu pēdējā gada laikā esat veduši pie mums, tad par rekvizītu neesamību kontrollentē esam jūs informējuši un ar jūsu atļauju mainījuši mikroshēmu, lai rekvizīti tiktu atspoguļoti tā kā pieprasa normatīvie akti. Ja mikroshēmu nevēlējāties mainīt, vai konkrētajam kases aparāta modelim nav tehniski iespējams atspoguļot rekvizītus arī kontrollentē, tad par to tika izdarīts ieraksts plombēšanas protokolā. 

Droši sazinieties ar mums jautājumu vai neskaidrību gadījumā.

Tālrunis: 64281396

E-pasts: serviss@norel-it.lv

J. Endzelīna 1, Valmiera, LV-4201