Par hibrīda kases aparātiem

Izlikšanas datums: Feb 20, 2015 8:55:9 AM

Daudziem tirgotājiem ir neskaidri jautājumi par hibrīda kases aparātiem sakarā ar Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.95 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības”. Noteikumos ir skaidri definētas tehniskās prasības, tomēr neskaidrības paliek. Pašlaik varam painformēt, ka Latvijas Tirgotāju un ražotāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju asociācija joprojām diskutē ar VID pārstāvjiem par jaunās likumdošanas prasību ieviešanu dzīvē. Joprojām nav skaidrs, vai tiks ražoti pavisam jauni kases aparātu modeļi vai papildināti un uzlaboti esošie, lai tie atbilstu hibrīda kases aparāta prasībām. Līdz ar to pašlaik nav iespējams atbildēt uz jautājumu, ar kādu kases aparāta modeli būs jāstrādā pēc 1. jūlija tiem uzņēmumiem, uz kuriem attieksies jaunās prasības. Ja 12 mēnešu apgrozījums nepārsniedz 200 000 eiro arī turpmāk varēs lietot esošos kases aparātus.

[Papildināts 27.03.2015.] Ir izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr. 96 un MK noteikumos Nr. 95, paredzot, ka jaunie kases aparāti (hibrīda kases aparāti un kases sistēmas) būs jāievieš un jāsāk lietot no 2016. gada 1. janvāra. Grozījumi paredz arī pagarināt termiņu, līdz kuram, lai reģistrētu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu vai atsāktu tās lietošanu, lietotājam VID ir jāiesniedz ierīces vai iekārtas tehniskā pase. Minētais termiņš tiks pagarināts līdz 2016. gada 30. jūnijam. Grozījumi vēl gan jāpieņem valdībā.