Par kases aparātiem slēgumā ar datoru

Izlikšanas datums: Nov 09, 2017 11:47:43 AM

Ja jūsu kases aparāts ir pieslēgts datoram, aicinām jūs izvērtēt iespēju kases aparātu atvienot no datora, jo MK 96. noteikumu punkts: 

19.1 Aizliegts kases aparātu bez fiskālās atmiņas moduļa lietot, saslēgtu ar datoru attiecas arī uz kases aparātiem, kuri tehniski atbilst vecajām prasībām. 

Respektīvi, neviens kases aparāts šobrīd nedrīkst būt slēgumā ar datoru, ja tas nav sertificēts atbilstoši MK. 95 un MK 96 prasībām un tajā nav 

ievietots fiskālais bloks. Pašlaik neviens tāds kases aparāts, kuru drīkstētu slēgt pie datora, nav sertificēts. Šāda situācija saglabāsies, līdz tiks sertificēti 

hibrīda kases aparāti un fiskālie bloki.

Ir fiksēti gadījumi, ka lietotājiem konfiscēti kases aparāti, kas bijuši saslēgti ar datoru. Konfiskācijas ilguma prognozes – mēnesis.

Kā atvienot kases aparātu no datora:

1. Izslēdziet kases aparātu,

2. Atvienojiet no kases aparāta vadu, kas aiziet uz datoru (kases aparāta aizmugurē vai sānos, kur ir pieslēguma vietas),

3. Atvienojiet vadu no datora,

4. Slēdziet iekšā kases aparātu un turpiniet darbu no kases aparāta.

Ja jūsu lietošanā ir CHD 5850 - šim modelim ražotājs veic sertificēšanu un ir jāgaida, kad šis modelis būs sertificēts kā hibrīda kases aparāts un būs pieejami arī fiskālie bloki. CHD 3030, CHD 3050, CHD 3050U, CHD 3850, CHD 7 ir pielāgojami (pašlaik tikai kā parasti sertificēti kases aparāti bez slēgšanas pie datora, vēlāk arī kā kases aparāti slēdzami pie datora). Visi pārējie kases aparāti ir jāmaina uz sertificētiem. 

 

Ja jums ir nepieciešama sīkāka tehniska informācija, lūdzu, sazinieties ar mums: tālr. 64281396, serviss@norel-it.lv