Padomi EKA lietotājiem

Uzmanību! Kases aparātam ir jānodrošina nepārtraukta strāvas padeve, lai izvairītos no datu zuduma. Lai akumulators, kas uztur iekšējo atmiņu, lādētos, 

kases aparātam jābūt ieslēgtam un pievienotam elektrības tīklam. Ja ir bieži elektrības traucējumi, kases aparāts jāpieslēdz UPS.

Informācija, pamācības un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem: