Laika maiņa kases aparātiem

CHD 3030/3050/3050U

1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA] .

2) Ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet [SK.NAUDA].

3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu [ # / NS ] .

4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes).

5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadīto informāciju.

6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu ">[ # / NS ].

7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus [2.LPP] un [SK. NAUDA], ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un 

nospiediet taustiņu [SK. NAUDA].

Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ].

CHD 3850

1) Nospiediet taustiņu [REŽĪMS]

2) Ar bultu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet [SK.NAUDA].

3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu [ # / NS ].

4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes).

5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadīto informāciju.

6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu ">[ # / NS ].

7) Lai izietu no PRG režīma, nospiediet taustiņu [REŽĪMS] un bultu palīdzību

izvēlieties REG režīmu.

Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD 7

CHD 2050